Ogłoszenia

Ogłoszenia

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1.    Za wszystkie ofiary złożone dzisiaj na tacę składam gorące podziękowanie. Jeszcze pozostało kilka rat na spłatę długu za nowy dach na kościele. Aktualnie prowadzone są prace remontowe w domu parafialnym. Wyremontowane są łazienki księży. Remontujemy korytarze. Wymieniane są posadzki, odnawiane ściany. W najbliższych dniach wymienimy centralne ogrzewanie. Trzeba też będzie myśleć o wymianie tam dachu, ponieważ są miejsca nieszczelne i przeciekać zaczyna woda do środka. Dom parafialny ma już ponad trzydzieści lat i nie były tam prowadzone praktycznie żadne prace remontowe za wyjątkiem wymiany otworów okiennych i drzwiowych.

2.    Dzisiaj o godz. 18.00 adoracja NS prowadzona przez FZŚ.

3.    W najbliższą niedzielę świętować będziemy Gminne Dożynki. Głównym punktem uroczystości będzie Msza św. sprawowana w amfiteatrze przy CK, której przewodniczył będzie i kazanie wygłosi ksiądz biskup.

4.   W poniedziałek za tydzień rozpoczniemy pielgrzymkę do Rychwałdu. Wyjazd będzie o godz. 6.00. Prosimy zabrać na drogę coś do zjedzenia ponieważ pierwszym posiłkiem będzie dopiero wieczorem obiadokolacja. Na miejsce osób, które nie dokonały wpłaty będą zapisywane osoby z listy rezerwowej.

5.   Za miesiąc rozpoczniemy w naszej parafii Misje św. Dokładny program Misji będzie dostarczony do wszystkich rodzin naszej parafii. Bardzo prosimy, żeby oprócz modlitwy, którą odmawiamy w kościele o dobre przeżycie Misji św. modlić się też w naszych rodzinach w tej intencji.

6.   Misje św. to czas szczególnej łaski Bożej, czas wyciszenia, refleksji i pokuty oraz naszego nawrócenia. Aktywny udział w Misjach św. jest obowiązkiem każdego wierzącego człowieka.

7.   Ogólnopolska akcja „Polska pod Krzyżem” odbędzie się 14 września w Kruszynie koło Włocławka. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym modlitewnym czuwaniu, by przeprosić Boga za grzechy i wyprosić odnowę nas samych, naszych rodzin, Parafii i Ojczyzny. Zapisy są w kancelarii parafialnej.

8.   Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która dostępna jest w naszym kiosku.

9.   W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do siebie śp. Krystynę Wasilewską. Polećmy zmarłą Bogu w naszej modlitwie.