Zarys historyczny

No Parallax Found! Check ID

Błonie jako posiadłość książęca jest wzmiankowane w dokumentach już w XI wieku. Nie znamy dokładnej daty erekcji parafii. 
W 1257 roku biskup poznański Bogufał III pozwolił tu poświęcić ołtarze.
W roku 1280 Konrad II, Książe Mazowsza zbudował kościół murowany w stylu wczesno gotyckim pod wezwaniem Św. Trójcy, jako wotum za ocalenie z niewoli tatarskiej i osadził przy nim Kanoników Regularnych Laterańskich, których sprowadził, z Czerwińska.
Był to już drugi z kolei kościół. Uległ on pożarowi w 1642 roku, a gdy został odbudowany, konserwował go ks. Jan z Zalesia Baykowski bp. sufragan poznański /+1650 r./.
Po najeździe szwedzkim kościół wymagał gruntownego remontu. Prace te zakończono w 1661 roku, i 15. IX. tegoż roku 
bp. poznański Wojciech Tolibowski poświęcił z nim 4 nowe ołtarze.
Kolatorami kościoła byli opaci czerwińscy, a choć na mocy konstytucji 1768 r. prawa kolatorskie zyskał król, to jednak sejm w roku 1775 znowu przekazał je opatom.
Obecny trzynawowy Kościół, mimo pożarów części dachowej i sklepieniowej jest ten sam, który zbudował Konrad II. Posiada 6 ołtarzy, w tym Wielki z XVI wieku.W zabytkowym kościele są stare obrazy Matki Boskiej, Św. Antoniego, oraz portret księcia Konrada II z napisem: „Contradus II, dux Masoviae, fundator conventus et ecclesiae rlonensis, anno domini 1288 septulus in ecclesia Czervenensi.Są również epitafia zmarłych rodzin i Kanoników Regularnych.
Kościół okolony był cmentarzem grzebalnym.
Do 1831 roku proboszczami parafii byli Kanonicy Regularni.
Od tej daty kapłani diecezjalni