Inwestycje

Wspomnę tylko o zabytkowym kościele, przy którym jakiekolwiek prace mogę być prowadzone za zgodą i szczegółowymi wskazaniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Do najważniejszych inwestycji z ostatniego czasu należą: wymiana ogrodzenia wokół kościoła, odwodnienie murów naszej zabytkowej świątyni. Aktualnie prowadzimy prace związane z wymianą pokrycia dachu, na którym była bardzo stara, nieszczelna i z dużymi ubytkami, dachówka z 1904 roku.

Wszystkie prace remontowe możemy realizować dzięki życzliwości
i ofiarności Parafian, którym za zrozumienie i wyjątkową pomoc finansową składam gorące podziękowanie.

Pragnę nadmienić, że bardzo kosztowny remont dachu wspomógł Urząd Miejski w Błoniu z funduszu przeznaczonego na renowację zabytków z terenu Gminy.

 

A.D. 2018/2019 - Prace przy naszym kościele