Duszpasterze

Proboszcz ks. kanonik Tadeusz Gałecki (święcenia kapłańskie
w 1980 roku, Proboszcz naszej parafii od 2007 r.)

 

Wikariusz ks. Jarosław Nowakowski (święcenia kapłańskie w 2011 roku, w parafii od 2015 roku)

 

Wikariusz ks. Arkadiusz Śledzik (święcenia kapłańskie w 2002 roku,
w parafii od 2019 roku)

Wikariusz ks. Marcin Żugaj (święcenia kapłańskie w 2015 roku,
w parafii od 2019 roku)

Pomoc duszpasterska ks. prałat Jacek Drzewiecki (święcenia kapłańskie w 1966 roku, w parafii od 2017 roku)

 

Adres: ul. Jana Pawła II 5, 05-870 Błonie
Telefon: 22 731 94 40

W parafii posługują:
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitki
ul. Poznańska 17, 05-870 Błonie
22 725 39 80
http://www.serafitki.pl