bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

Przygotowanie ma dwa etapy:
1 – spotkania z księdzem w kościele, po Mszy św. o godz. 13.00 w niedziele – daty spotkań podawane w ogłoszeniach duszpasterskich;
2 – spotkania z animatorami w mniejszych grupach.

Spotkania kandydatów:
 informacja podana w ogłoszeniach duszpasterskich

Kolejna grupa kandydatów do bierzmowania rozpocznie spotkania po Świętach Wielkanocnych 2020 r.

Terminy mogą ulec zmianie, prosimy śledzić ogłoszenia parafialne i wiadomości na stronie internetowej.

 

LINKI:
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dot. s. bierzmowania.
Liturgia (przebieg) s. bierzmowania.